Näitus "Loovus ja looming TG 100"9.–30. jaa­nua­rini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu laste‐ ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Loovus ja loo­ming TG 100”.

Meie ja meid ümb­rit­sev loo­dus. Õp Eve Allsoo õpi­laste kuns­ti­tun­di­des teh­tud tööd.