Väljapanek "Õpin, mõtlen, mõistan"9. jaa­nua­rist 4. märt­sini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu laste‐ ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Õpin, mõt­len, mõis­tan”.

Möödunud aegade kooli teat­mikud, raa­ma­tud ja päe­vi­kud. Mõningaid köi­de­tud loo­me­töid alg­klas­si­dest.