Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Näitus "Meie oma jutumaa"16. jaa­nua­rist 4. märt­si­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Meie oma jutu­maa”.

Tapa Güm­naa­siu­mil lähe­neb vää­ri­kas juu­bel. Mee­nu­ta­maks teh­tut ja tegi­ja­id on näi­tu­se­le väl­ja pan­dud eri­ne­vaid trü­ki­seid ja loo­me­töid. Möö­du­nud koo­li­ae­ga mee­nu­ta­vad tore­dad jutud, luu­le­tu­sed, pas­ta­pliiat­sid ja pil­did.