Fotonäitus "Linn, kus me elasime. Jalutuskäik koos Ilmar Talvega tema kodulinnas."18. jaa­nua­rist 27. veebruarini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus „Linn, kus me ela­sime. Jalutuskäik koos Ilmar Talvega tema kodu­lin­nas.”

Tänavu tähis­tame etno­loogi ja kir­ja­niku Ilmar Talve 100. sün­ni­aas­ta­päeva. Sel puhul vaa­tame ringi tema lap­se­põlve ja noo­rus­ae­gade lin­nas Tapal. Fotod päri­ne­vad Tapa muu­seumi kogu­dest ja lin­na­pilti ise­loo­mus­ta­vad teks­ti­kat­ked on võe­tud Ilmar Talve auto­biog­raa­fi­li­sest teo­sest „Kevad Eestis”.