Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Fotonäitus "Linn, kus me elasime. Jalutuskäik koos Ilmar Talvega tema kodulinnas."18. jaan­uar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas fotonäi­tus “Linn, kus me elasime. Jalu­tuskäik koos Ilmar Talve­ga tema kodulin­nas.”

Tänavu tähis­tame etnoloo­gi ja kir­janiku Ilmar Talve 100. sün­ni­aastapäe­va. Sel puhul vaatame rin­gi tema lapsepõlve ja noorusae­gade lin­nas Tapal. Fotod pärinevad Tapa muu­se­u­mi kogud­est ja lin­napilti iseloomus­tavad tek­stikatked on võe­tud Ilmar Talve auto­bi­ograafil­is­est teosest “Kevad Eestis”.