Rändnäitus “Et rada ei rohtuks”15. jaa­nua­rist 8. veebruarini 2019. a Saksi raa­ma­tu­kogu ränd­näi­tus “Et rada ei roh­tuks”.

2017. aasta suvel rän­da­sid jutu­vestja Piret Päär ja fotograaf Maarja Urb Eestimaal ringi ja kogusid mäles­tusi 20. sajandi jutu­vest­mise tra­dit­siooni kohta.

Näitusele on välja nopi­tud vaid mõned mäles­tuste kil­lu­ke­sed, mis ehk aita­vad juha­tada vaa­taja ja lugeja tema oma mälu­maas­ti­kule. Tore, kui sel­lest ära­tund­mi­sest sün­niks mõnus jutus­ta­mine lähe­daste seltsis või tekiks soov külas­tada oma sugu­võsa vana­sid, kin­kida neile natuke aega ja kuu­lata lugusid.

Lugu ootab rää­ki­jat, rada kõn­di­jat, siis pole kadumise‐rohtumise ohtu.

Idee ja teos­tus – Piret Päär
Fotod – Maarja Urb
Kujundus – Kristi Kangilaski