Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Rändnäitus “Et rada ei rohtuks”15. jaan­uar­ist 8. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Sak­si raa­matukogu ränd­näi­tus “Et rada ei rohtuks”.

2017. aas­ta suv­el rän­dasid jutu­vest­ja Piret Päär ja fotograaf Maar­ja Urb Ees­ti­maal rin­gi ja kogusid mäles­tusi 20. sajan­di jutu­vest­mise tra­dit­siooni koh­ta.

Näi­tuse­le on väl­ja nopi­tud vaid mõned mäles­tuste kil­lukesed, mis ehk aitavad juhata­da vaata­ja ja luge­ja tema oma mälumaastikule. Tore, kui sell­est äratund­mis­est sün­niks mõnus jutus­t­a­mine lähedaste selt­sis või tekiks soov külas­ta­da oma sug­u­võsa vanasid, kinki­da neile natuke aega ja kuu­la­ta lugusid.

Lugu ootab rääk­i­jat, rada kõndi­jat, siis pole kad­u­mise-roh­tu­mise ohtu.

Idee ja teostus — Piret Päär
Fotod — Maar­ja Urb
Kujun­dus — Kristi Kangi­las­ki