Fotonäitus "Luiged Jäneda tiigil"13. veebruarist 28. märt­sini 2019. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus „Luiged Jäneda tii­gil”.
13. veebruaril kell 16.00 foto­näi­tuse „Luiged Jäneda tii­gil” ava­mine lossi esi­me­sel kor­ru­sel. Järgneb loo­dus­õhtu Aimar Sääritsaga.

Luiged on Jäneda tiiki­del pesit­se­nud juba pea 100 aas­tat. Viimase lau­lu­lui­kede pesa­konna aeg lõppes aga 2002. aas­tal, kui isa­luik auto alla jäi. Seda suu­rem oli rõõm, kui möö­du­nud aasta keva­del uus kühm­nokk­lui­ge­paar jäne­da­lasi kuue pojaga ülla­tas. Ka see tee­kond kuni sügis­ese ära­len­nuni ei möö­du­nud ainult rõõm­salt ja rahu­li­kult. Luikede tii­gi­elu suur­su­gu­sust ja dra­maa­ti­kat kajas­ta­vadki loo­dus­fo­tograaf Aimar Sääritsa, Ain Palosoni, Helle Persitski ja Maie Ainzi fotod.