Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Fotonäitus "Luiged Jäneda tiigil"13. vee­bru­ar­ist 29. augus­ti­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus fotonäi­tus “Luiged Jäne­da tiig­il”.
13. vee­bru­ar­il kell 16.00 fotonäi­tuse “Luiged Jäne­da tiig­il” avamine los­si esime­sel kor­rusel. Järgneb lood­usõh­tu Aimar Säärit­saga.

Luiged on Jäne­da tiikidel pesit­senud juba pea 100 aas­tat. Viimase laul­u­luikede pesakon­na aeg lõppes aga 2002. aastal, kui isaluik auto alla jäi. Seda suurem oli rõõm, kui möö­dunud aas­ta kevadel uus kühm­nokkluigepaar jänedalasi kuue poja­ga üllatas. Ka see teekond kuni sügis­ese äralen­nuni ei möö­dunud ain­ult rõõm­salt ja rahu­likult. Luikede tiigielu suur­su­g­usust ja dra­maatikat kajas­tavad­ki lood­us­fo­tograaf Aimar Säärit­sa, Ain Palosoni, Helle Per­sit­s­ki ja Maie Ainzi fotod.