7. veebruarist 1. märt­sini 2019. a Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kätte tuleb päev”.

Luuletaja Triin Soomets tähis­tab 2. märt­sil oma 50 aasta juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud nii suur­tele kui väi­ke­s­tele. Väljapanekuga tähis­tame ka eesti keele aas­tat.