7.–16. veeruarini 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sõbrad, need eri­li­sed”.

Sõbrad on nagu tähed, nad pole alati näh­ta­vad, aga nad on alati ole­mas. Väljapaneku ees­mär­giks on näi­data las­tele, et raa­ma­tu­ko­gus on ole­mas eri­ne­vaid raa­ma­tuid sõp­ra­dest ja sõp­ru­sest.