(Eesti) Ajalugu ei saa kunagi valmis. Eesti Vabariik 101

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatuväljapanek "Ajalugu ei saa kunagi valmis. Eesti Vabariik 101."21. vee­bru­ar­ist 14. märtsi­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Aja­lugu ei saa ku­na­gi valmis. Eesti Vabari­ik 101.”

Vaat­ed Eesti Vabari­i­gi ajaloole ei olé alati ol­nud üh­esed. Nii on ajaloosünd­muste tõl­gen­dused er­i­nenud ajas ja ajaloolaste pil­gu läbi. Si­is­ki ei pea me oma ajaloo pärast va­ban­dama ega selle eest peitu pugema.