Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Viire Valdma isikunäitus "Kummardus"23. vee­bru­ar­ist 29. märtsi­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kum­mar­dus”.

Viire Vald­ma isikunäi­tus. Tapa Güm­naa­si­u­mi vilist­lane Viire Vald­ma on Eesti Draa­mateatri näitle­jan­na, kel on juba lapsepõlvest peale oma sala­ho­bid. Üks neist on luule­t­a­mine. 2010. aastal ilmus luulekogu “Lib­li­ka jäl­jed lumel”. Teine hobi on joon­ist­a­mine. Selle har­ras­tuse tule­mus on nüüd päris esimese isikunäi­tuse­na Tapa val­laraa­matuko­gus kõig­ile näh­tav.