Jaak Urmet (FOTO: Arvet Mägi / Virumaa Teataja)4. märt­sist 5. april­lini 2019. a Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Wimbergi moodi lood”.

Jaak Urmet ehk kir­ja­ni­kuna tun­tud Wimberg on väga mit­me­külgne mees. Peale selle, et ta kir­ju­tab jutte ja luu­le­tusi, on ta veel mitme koo­li­õpiku autor, stse­na­rist tele­vi­sioo­nis jne. 30. jaa­nua­ril tähis­tas ta oma 40. sün­ni­päeva, soo­vime talle palju õnne.