Näitus "Kas siis selle maa keel ..."11. märt­sist 29. april­lini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kas siis selle maa keel …”.

Emakeelepäeva hakati tähis­tama 14. märt­sil – esi­m­ese eesti luu­le­taja Kristjan Jaak Petersoni sün­ni­aas­ta­päe­val. Näitusel on väl­ja­pa­nek eesti keele kuju­ne­mist kajas­ta­va­test raa­ma­tu­test.