Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Harrastusfotograaf Ilmar Mesi loodusfotode näitusHarrastusfotograaf Ilmar Mesi loodusfotode näitus28. vee­bru­ar­ist 26. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus Har­ras­tus­fo­tograaf Ilmar Mesi lood­us­fo­tode näi­tus.

Pildimees Ilmar Mesi on lood­us­es liikudes aina imetlenud Ees­ti­maa lood­use ilu. Imekau­nis on aas­taae­gade vahel­du­mine. Täi­esti erinevaid tun­deid, mõt­teid ja emot­sioone annavad erinevad paigad ja kooslused. Lood­usel on alati mida­gi uut ja seni mit­teko­ge­tut varuks. Igas het­kes on oma emot­sioon ja tunne, mis tuleb vaid pil­di sisse pan­na.