Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Kirjanik Hille Karm (foto internetist)4. april­list 3. mai­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Elud ja lood”.

Kir­janik Hille Karm tähistab 8. aprillil 70 aas­ta juube­lit. Tema sulest on ilmunud mit­meid elu­lu­gusid tun­tud inimestest: Elle Kullist, Heli Läät­sest, Hel­gi Sal­lost jt. Oma tosin raa­matut lastele ja mida­gi head ka suurtele. Enda elust pajatab aga Hille Kar­mi raa­mat “Taevas ja maa”.