(Eesti) Aasta tegijad looduses

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

"Aasta tegijad looduses" - kobras "Aasta tegijad looduses" - öösorr4. april­list 3. mai­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Aas­ta te­gi­jad lood­us­es”.

Aas­ta loom 2019 on ko­bras ehk pi­iber ja aas­ta lind öö­sorr. Just neid saab läbi raa­matute ja lugude uud­is­ta­da meie seeko­rd­sel näi­tusel.