Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

"Aasta tegijad looduses" - kobras "Aasta tegijad looduses" - öösorr4. april­list 3. mai­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Aas­ta tegi­jad lood­us­es”.

Aas­ta loom 2019 on kobras ehk piiber ja aas­ta lind öösorr. Just neid saab läbi raa­matute ja lugude uud­is­ta­da meie seeko­rd­sel näi­tusel.