Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

"Aasta tegijad looduses" - kobras "Aasta tegijad looduses" - öösorr4. april­list 3. mai­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Aas­ta tegi­jad loo­duses”.

Aas­ta loom 2019 on kob­ras ehk pii­ber ja aas­ta lind öösorr. Just neid saab läbi raa­ma­tu­te ja lugu­de uudis­ta­da meie see­kord­sel näi­tu­sel.