Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Rändnäitus "Meie koduvald" Jäneda raamatukogus3. april­list 23. mai­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus ränd­näi­tus “Meie kodu­vald”.

Tapa val­lal täi­tus, peale 2017. a ühine­mist, esimene tege­vusaas­ta. Näi­tusel on väl­ja toodud Tam­salust pärit fotokun­st­niku Tiiu Hein­soo sil­made läbi val­imik Tapa val­la vaatamisväär­sustest. Näi­tuse kor­ral­da­ja on  Tapa val­lakun­st­nik-kujun­da­ja Eele Eha­soo.