Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Väljapanek "Munapühad on tulekul"11.–30. april­li­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Muna­pü­had on tule­kul”.

Muna­pü­had on lii­kuv püha täp­selt nagu vast­la­päevgi. See püha koos­neb mit­mest päe­vast ning tähis­tab keva­de saa­bu­mist ja paas­tua­ja lõp­pu.