(Eesti) Tunne

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Minna Poluse näitus „Tunne“29. april­list 7. ju­uni­ni 2019. a Tapa raa­matuko­gus näi­tus “Tunne”.

Kun­st­niku, vi­suaalse kun­sti õpeta­ja ja kun­s­ti­a­jaloolase Min­na Po­luse (Akaa, Soome) näi­tusel „Tunne“ saab näha väga er­inevates tehnikates – paber, kar­tong, niit, lõng, siid, nahk, fo­tod jne — teostatud töid. Taie­seid ilmes­tavad lood ja leg­en­did. Es­ime­sel ko­r­rusel on väike sis­se­juha­tus teisel ko­r­rusel paiknevale näi­tuse põhiosale.