Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

13. maist 28. juuni­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Meie lood­use kau­nid käpalised ehk orhideed”.

Niikaua kui Eestis on elanud inimesed, on siins­es lood­us­es ka orhideed. Nad ei ole küll val­it­se­jad, vaid värvikire­vuse eest seis­jad meie kau­nis lood­us­pild­is. Eestis on käpal­isi umbes 37 lii­ki. Tam­salu Raa­matukogu las­teosakon­nas on neist eksponeer­i­tud 10 fotot. Eelkõige peab nimeta­ma Eesti kõige suure­mate õite­ga lii­ki, milleks on kau­nis kuld­king. See liik on kõik­jal kaitse all. Kuld­king on üks lood­uskaitse süm­boleid paljudes Euroopa maades.