Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

8. maist 7. juuni­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus fotonäi­tus “Porku­ni järve ilu ja valu”.

Porku­ni järv on allika­toite­line nel­jast osast koos­nev paisjärv, mis asub Lääne-Viru­maal Pan­di­vere kõr­gustikul. Jär­vest saab alguse Val­ge­jõ­gi ning omapäraselt kõiku­va vee­taseme tõt­tu on järv ka täielikult kuiv­aks jäänud. Näi­tus illus­treerib väikese järve ilu ja valu 2018. a. Fotografeer­in­ud Ella Vikk.