Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

3.–28. juuni­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Hakkame sät­ti­ma! Eesti laulupidu — 150”.

2019. aastal möö­dub 150 aas­tat esime­sest laulu­peost ja toimub juba 20. tantsupidu. Eesti laulupidu on sünd­in­ud armas­tus­est meie maa ja keele vas­tu. Eesti laulu­peo tra­dit­sioon on kan­tud UNESCO inimkon­na suulise ja vaimse päran­di meistri­teoste nimekir­ja.