(Eesti) Hakkame sättima! Eesti laulupidu — 150

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

3.–28. ju­uni­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Hakkame sät­ti­ma! Eesti laulupidu — 150”.

2019. aastal möö­dub 150 aa­s­tat es­ime­sest laulu­peost ja toimub juba 20. tantsupidu. Eesti laulupidu on sünd­in­ud ar­mas­tus­est meie maa ja keele vas­tu. Eesti laulu­peo tra­dit­sioon on kan­tud UN­ESCO in­imkon­na su­ulise ja vaimse päran­di meistri­teoste nimekirja.