Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

3.–28. juuni­ni 2019. a Tam­salu raa­matukogud raa­matu­väl­japanek “Laste lem­mik raa­ma­tu­maail­mas Ilmar Tomusk — 55”.

28. juu­nil saab 55-aas­taseks tun­tud lastekir­janik Ilmar Tomusk. Tema raa­ma­tu­id iseloomustab värskus, vaimukus, lei­d­likus ja sti­il­sus. Soovime talle palju õnne ning edas­pidis­eks ikka häid mõt­teid uute raa­matute kir­ju­tamisel.