Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

6. maist 21. juuni­ni 2019. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Keva­dine ilu ja vägi taimedes”.

Suured ja väikesed taimed meie ümber. Tarkused lilledest puu­deni kevadis­es lood­us­es. Õied paku­vad sil­mailu. Olgu õite välimus milline tah­es, kõig­il neil on elutähtis üle­sanne valmis­ta­da uute taimede tekkeks tarvi­likke seem­neid.