(Eesti) Kevadine ilu ja vägi taimedes

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

6. maist 21. ju­uni­ni 2019. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Ke­va­dine ilu ja vägi taimedes”.

Su­ured ja väikesed taimed meie üm­ber. Tarkused lilledest pu­u­deni ke­vadis­es lood­us­es. Õied paku­vad sil­mailu. Olgu õite välimus milline tah­es, kõig­il neil on elutähtis üle­sanne valmis­ta­da uute taimede tekkeks tarvi­likke seemneid.