Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

3.–28. juuni­ni 2019. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Sajan­di saar­lane — Ivo Lin­na 70”.

Ivo Lin­nat teavad Eestis kõik, ta meeldib nii noortele kui vanadele. Oma liht­sa ja tagasi­hoid­liku suh­tu­misega on ta paljude eest­laste lem­mik ja eesku­ju. Ta on olnud laval juba 52 aas­tat, mis on omamoo­di reko­rd ja näitab tema vägevat sisu artisti­na. Sel aastal tähistab Ivo Lin­na oma 70 aas­ta juube­lit.