Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Minu laulupidu"
Näi­tus “Minu laulupidu”

7. juu­nist 9. augus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Minu laulupidu”.

150 aas­tat kest­nud laulu­peo­tra­dit­sioon ei näi­ta hääbu­mise märke. Igavese jõu allikas ei tohi­gi kuiv­a­da! See on katke­matu side, mis ühendab inim­põlvi. Mõel­gem selle peale kui süt­tib laulu­peo­tuli. Mõel­gem selle peale kui vaatame albu­mist vanu pilte, kus must­val­ge­tel ülesvõte­tel on ammuste aegade laulukoorid, mõnel juba värvilisel pildil aga tut­tav puhkpil­liorkester.
Näi­tusel on foto­sid, laulu­pe­oliste mõt­teid ja meenu­tusi. Eri­ti toredad on lastea­ia Pisipõnn Päike­seki­ire rüh­ma laste joon­is­tused ja mõt­ted laulu­peost.