(Eesti) Meri … puhkus … seiklus?!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

3. ju­ulist 23. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Meri … puhkus … seik­lus?!”.
Mere- ja puhkuse­teemaliselt väl­japanekult leiab mere­ga seo­tud de­taile, su­veteemalise lu­ule­tuse ja nii eesti- kui ka vene­keel­seid raamatuid.