Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

1.–30. agus­ti­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Augustiu­nis­tus”.

Augustikuu märk­sõ­nad on sumedad suveõh­tud, küpsed vil­japõl­lud, flok­silõh­nalised aiad. Kui puudub või­malus ise teele asu­da, et näha ran­na­maastike võlu, look­l­e­vaid maan­teid või lop­sa­ka rohelusega mägesid, siis on abiks mõnu­sad suveteemalised ajavi­it­er­aa­matud.