Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

26. augustist 21. sep­tem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Aabit­sakukk kireb taas”.

Kuldne kukk sa kena lind, ära­ta ka vara mind. Mulle meelde tule­ta, et pean hool­salt õppi­ma. Pea­gi algab koo­li­aeg, kõige väik­se­mad kooliealised lapsed saavad endale esimese kooli­raa­matu, milleks on aabits. Palju jõudu ja usi­nust tarkuse oman­damisel. Raa­matuko­gus on väl­japanekul erinevad aabit­sad koha­peal tutvu­miseks ja ka koju laenu­tamiseks.