Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Avastame Eestimaa saari"
Näi­tus “Avas­tame Ees­ti­maa saari”

14. augustist 28. sep­tem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Avas­tame Ees­ti­maa saari”.

Eesti saarte sta­tis­ti­ka on uhke: mere­saari on meil ter­velt 2222, mil­lele lisan­dub 133 saart siseveekogudes. Saared paku­vad meile puu­tu­matut lood­ust ja kor­du­matut kul­tu­uri­a­jalugu, mida matkates avas­ta­da.