(Eesti) Avastame Eestimaa saari

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Avastame Eestimaa saari"
Näi­tus “Avas­tame Ees­ti­maa saari”

14. au­gustist 28. sep­tem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Avas­tame Ees­ti­maa saari”.

Eesti saarte sta­tis­ti­ka on uhke: mere­saari on meil ter­velt 2222, mil­lele lisan­dub 133 saart si­seveekogudes. Saared paku­vad meile pu­u­tu­matut lood­ust ja ko­r­du­matut kul­tu­uri­a­jalugu, mida matkates avastada.