Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Plakat - Jaanika Jalasti fotonäitus
Plakat — Jaani­ka Jalasti fotonäi­tus

4. sep­tem­brist 30. det­sem­bri­ni 2019. a on Jäne­da los­si 1. kor­rusel Jaani­ka Jalasti fotonäi­tus.

Jaani­ka Jalast on Jänedal sünd­in­ud ja koo­lis käin­ud tütar­laps, kelle fotograafi­ahu­vi on prae­guseks haaranud suure osa tema polit­seinikuametist. Nüüd on tal ka juba Tallinnas oma foto­stu­u­dio Nob Deco. Kõik vabad het­ked kulu­vad Jaanikal aga rabades, met­sades ja järvekallas­tel kauneid vaateid jääd­vus­tades. On suur rõõm ava­da tema esimene näi­tus just kodukülas.