(Eesti) Raamat kotti!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Raamat kotti!"
Näi­tus “Raa­mat kotti!”
Näitus "Raamat kotti!"
Näi­tus “Raa­mat kotti!”

12.–30. sep­tem­bri­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Raa­mat kot­ti!”.

Raa­matunäi­tus lugem­ishooa­ja al­guseks. Kalame­hele soovime kivi kot­ti, tõbise­le head parane­mist! Aga mida soovi­da lugem­ishuvilise­le? Ikka raa­mat kot­ti! Sügisel al­gab uus lugem­ishooaeg ning raa­matukogul on pakku­da uut ja hu­vi­ta­vat igale mait­se­le. Näi­tusel ongi raa­ma­tu­soovi­tusi lu­ule- ja ro­maa­ni­nee­la­jale, käsitööhuvilise­le ja ko­ri­lase­le, lood­us­esõbrale ja teis­tele­gi. Iga soovi­tust ilmestab ka kott, kuhu selle raa­matu võiks pista.