Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Raamat kotti!"
Näi­tus “Raa­mat kot­ti!”
Näitus "Raamat kotti!"
Näi­tus “Raa­mat kot­ti!”

12.–30. sep­tem­bri­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Raa­mat kot­ti!”.

Raa­matunäi­tus lugem­ishooa­ja alguseks. Kalame­hele soovime kivi kot­ti, tõbise­le head parane­mist! Aga mida soovi­da lugem­ishuvilise­le? Ikka raa­mat kot­ti! Sügisel algab uus lugem­ishooaeg ning raa­matukogul on pakku­da uut ja huvi­ta­vat igale mait­se­le. Näi­tusel ongi raa­ma­tu­soovi­tusi luule- ja romaa­ni­nee­la­jale, käsitööhuvilise­le ja kori­lase­le, lood­us­esõbrale ja teis­tele­gi. Iga soovi­tust ilmestab ka kott, kuhu selle raa­matu võiks pista.