(Eesti) Tark liikleja

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

23.–27. sep­tem­bri­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Tark li­ik­le­ja”.

23.–28. sep­tem­ber on Maan­teeameti poolt ku­u­lu­tatud li­ik­lus­nä­dalaks. Selle puhul toimu­vad raa­matukogudes üle Eesti li­ik­lusvik­tori­inid lastele ja täiskas­vanutele. Väl­japanekus on raa­matud, brošüürid ja män­gud, mis aitavad ja õpetavad ohutult li­ik­le­ma. Tule ja pane oma tead­mised proovile! Kao­ta­da pole mida­gi, või­ta küll!