Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

"Ravimteede õpituba"
“Rav­im­teede õpitu­ba”

8. oktoo­bril kell 13.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Rav­im­teede õpitu­ba”.

Õpi­toa viib läbi Jäne­da elanik, endine maav­il­jeluse õppe­jõud ja tun­tud taimetark Eha Rehe­maa. Ta räägib sell­est, mil­lised
toimeained on õpi­toa valikus ole­va­tel taimedel, kuidas erinevaid tai­mi kokku sobita­da, kuidas õigesti valmis­ta­da teesid ja taimetink­tu­ure. Koha­peal valmis­tame kurikuul­sat Ivan Tšai teed ja teisi­gi ning degus­teer­ime neid koos muude omavalmis­tatud lood­us­like hõrgutis­te­ga.
Lisaks pop-up näi­tus rav­im­taimede raa­matutest.