Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Üks hea ehmatus"
Näi­tus “Üks hea ehma­tus”

2.–30. oktoo­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Üks hea ehma­tus”.

Paljudes maail­ma riikides tähis­tatakse 31. oktoo­bril Hal­loweeni. Eestis hakkas see lev­i­ma 1980. aas­ta­tel. Sel­l­el õhtul käi­vad õudustege­lasteks kostümeer­i­tud lapsed ukselt ukse­le maiu­seid küsi­mas: “Trikk või komm”. See­ga tasub külal­iste tulekuks ennast ette valmis­ta­da, et mitte vem­bu osaliseks saa­da.