(Eesti) Jäneda 666

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatuväljapanek "Jäneda 666"
Raa­matu­väl­japanek “Jäne­da 666”

11. ok­too­brist 15. no­vem­bri­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus küla es­ma­main­imise (1353. a) puhul raa­matu­väl­japanek “Jäne­da 666”.

Väl­japanekus on vei­di müstilised lood Jäne­da ajaloost ning raa­matud leg­en­daarsete ja salapäraste Jäneda­ga seo­tud isikute ko­h­ta. Samu­ti on väl­jas lad­i­na­keelne ma­hakir­ju­tus ja tõlge Root­si Ri­igia­rhi­ivis hoiul ol­nud or­dumeistri poolt an­tud kinkekir­jast Tallinna pi­iskopile, mil­le­ga toona loovu­tati talle viis adra­maad Jäne­da külas.