Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatuväljapanek "Jäneda 666"
Raa­matu­väl­japanek “Jäne­da 666”

11. oktoo­brist 15. novem­bri­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus küla esma­main­imise (1353. a) puhul raa­matu­väl­japanek “Jäne­da 666”.

Väl­japanekus on  vei­di müstilised lood Jäne­da ajaloost ning raa­matud leg­en­daarsete ja salapäraste Jäneda­ga seo­tud isikute koh­ta. Samu­ti on väl­jas lad­i­na­keelne mahakir­ju­tus ja tõlge Root­si Riigia­rhi­ivis hoiul olnud ordumeistri poolt antud kinkekir­jast Tallinna piiskopile, mil­le­ga toona loovu­tati talle viis adra­maad Jäne­da külas.