Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Kohtumine Ain Kütiga Tapa Vallaraamatukogus
Koh­tu­mine Ain Küti­ga Tapa Val­laraa­matuko­gus

Tapa Val­laraa­matuko­gus (I kor­ruse luge­mis­saalis) 24. oktoo­bril algusega 18.00 on arut­luse all „Risti sol­dati mõis­ta­tus. Saga­di paruni mõr­val­ood“. Krim­i­naal­ro­maani saamis­lugu ja taga­maid avab autor Ain Kütt.

Krim­i­naal­loo tege­vus viib luge­ja 1828. aas­tasse ja mitmesse mõisa, mis jäid prae­guse Lahe­maa rahvus­par­gi maadele. On alust arva­ta, et ajaloolase tausta­ga autor teab nii mõnda­gi krim­i­naalsetest juh­tu­mitest Eesti mõisates ja see fakt lubab loo­ta, et Saga­di parunil tuleb ka edas­pi­di uuri­ja tööd teha. Risti sol­dati mõis­ta­tuse lahen­das ta väga edukalt!

Koh­tume Tapa raa­matuko­gus 24. oktoo­bril 2019. a kell 18.00!
Tule kind­lasti!