Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "<em>Halloween</em>, kõigi pühakute õhtu - 31.10.2019"
Näi­tus “Hal­loween, kõi­gi pühakute õhtu — 31.10.2019”

21. oktoo­brist 1. novem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus Hal­loween, kõi­gi pühakute õhtu — 31.10.2019”.

Hal­loween (lühenenud kuju ingliskeelsest nime­tus­est All Hal­lows’ Eve - “kõi­gi pühakute õhtu”) on läänekrist­liku pühakutepäe­va (1. novem­ber) eelõh­tul 31. oktoo­bril tähis­tatav kalen­dritäht­päev. Ajaloolaste arvates on selle juured tõenäoliselt pagan­likes ja kel­di rit­u­aalides. Hal­loween on eri­ti pop­u­laarne Põh­ja-Ameerikas. Hal­loween’i jooksmine ehk trick-or-treat­ing toimub 31. oktoo­bril.