(Eesti) Luiged Jäneda tiigil

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Fotonäitus "Luiged Jäneda tiigil" Tamsalu raamatukogus. Helle Persitski foto.
Fo­tonäi­tus “Luiged Jäne­da ti­ig­il” Tam­salu raa­matuko­gus. Helle Per­sit­s­ki foto.

27. no­vem­brist 2019. a kuni 27. jaan­uar­i­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Luiged Jäne­da ti­ig­il”.

Luiged on Jäne­da ti­ikidel pea­tunud ja pe­sit­senud juba aas­taküm­neid. Luikede ti­igielu su­ur­su­g­usust ja dra­maatikat ka­jas­tavad Aimar Säärit­sa, Ain Palosoni, Helle Per­sit­s­ki ja Maie Ainzi fotod.