(Eesti) Päkapikumöll võib alata

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "Päkapikumöll võib alata"2.–27. det­sem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Päkapikumöll võib ala­ta”.

Jõud­is kätte aas­ta kõige oo­da­tum aeg, päkapikud on täies tööhoos ja külas­tavad öösi­ti sala­ja lap­si, et tublidele lastele ül­la­tusi teha. Raa­matukogu ri­iulilt on igal väike­sel ja su­urel külas­ta­jal või­ma­lik lei­da vah­vaid päkapiku­raa­ma­tu­id. Tore­dat jõu­lu­oo­tust meile kõigile.