(Eesti) Jõulurõõm on raamatutes

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

3. det­sem­brist 2019. a kuni 3. jaan­uar­i­ni 2020. a Jäne­da raa­matuko­gus väl­japanek “Jõu­lurõõm on raa­matutes”.

Raa­matu­väl­japanek neile, kes ar­mas­tavad päkapikke ja Jõu­lu­vana, neile, kes nau­di­vad talve ja lumemöl­lu, neile, kes ot­si­vad so­bi­vaid jõu­lusalme ja nau­di­vad imeilu­said raa­matupilte. Muinasju­tulisi ja hel­geid lu­gusid kõigile.