Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Anne Rudanovski reisijutuõhtuTulge 23. jaan­uari õhtul kell 18.00 Tapa raa­matuko­gusse (I kor­ruse luge­mis­saali) osa saa­ma Anne Rudanovs­ki reisi­ju­tuõh­tust ja fotonäi­tus­est „Seal, kus me koh­tusime“, sest on, mida vaa­da­ta, on, mida kuu­la­ta! Koh­tu­miseni raa­matuko­gus!

Viimase het­keni ei uskunud enamik tut­tavaid, et ma lähen­gi ümber­maail­mareisile. Üksin­da.“ ütleb kõrge­ma kun­stikooli Pal­las õppe­jõud Anne Rudanovs­ki, kes rän­das poole aasta­ga ümber maail­ma. Et asi veel intrigeerivam oleks, lisame, et reisi võt­tis ta ette paberi pärast.