Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

6.–31. jaan­uar­i­ni 2020. a Jäne­da raa­matuko­gus väl­japanek “Aas­ta loom on salapärane nahkhi­ir”.

Raa­matu­väl­japanek tänavus­est aas­ta loomast – nahkhi­irest. Nahkhi­ir on huvi­tav ja omapärane: ta on ainus imeta­ja, kes lendab, ta kasutab ori­en­teeru­miseks kajalokat­siooni, tema seed­imine on kiire nagu lin­nul jne. Väl­japanekus on nii tarkuse- kui jutu­raa­matud sell­est omamoo­di müstilis­est tege­lasest, kellest on saanud ainest fan­taasiaolen­did nagu vampi­irid ja bat­man. Huvi­tav fakt on see­gi, et Jäne­da los­si keldris elavad ka nahkhi­ired.