Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Suurlinnahaldjad" - plakat17. jaan­uar­ist 31. märtsi­ni 2020. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Suurlin­na­hald­jad”.

Fotograaf Kaisa-Maar­ja Pär­tel ja kore­ograaf Oksana Tral­la on väikeste bal­letitü­drukute ja noore bal­letiõpi­lasega loonud hõr­gu foto­see­ria suurlin­nas Brüs­selis. Näi­tus valmis Jõhvi 2019. a Bal­letifes­ti­vali ajaks.