(Eesti) Kriminaalsed lood

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Tamsalu raamatukogus raamatuväljapanek "Kriminaalsed lood"

29. ju­u­nist 7. au­gus­ti­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Krim­i­naalsed lood”.

Soe suvi on käes ning mida siis su­vel­ugemiseks laenu­ta­da. Kind­lasti so­bib lastele sume­dateks su­veõh­tuteks min­gi põnev raa­mat, milleks on krim­i­naalsed lood. Väl­japanekus on nii eesti kir­janike kui ka väliskir­janike krim­in­ulle. Toredaid lei­de raa­matuko­gust ja head lugemist suvel.