Aino Per­vik ja tema pere (abikaasa, pojad ja tütar) eesti kir­jan­dus­maastikul

Näi­tus Sak­si raa­matuko­gus
(üle­val 16.10.–30.11.2012)