Sügisesed värvid lõngades

Väl­japanek Sak­si raa­matuko­gus 19. ok­too­bril taimede­ga värvi­tud lõngadest.

(ül­e­val 22.10.–30.11.2012)