Aeg ja hetked

Väl­japanek Loone As­tu­la lu­ule­tustest Lehtse raamatukogus.

(ül­e­val 15. ok­too­brist 5. novembrini)